Tillbaka Till Livet - Rehabiliteringskurs

Pga. det rådande läget med spridningen av sjukdomen Covid 19 planeras ingen ny kurs i närtid.

Rehab- kursens upplägg;

*Fyra dagar/vecka under fem veckor
* Föreläsningar med gruppsamtal
*Enskilda samtal
*Taktil massage
*Kreativt gestaltande terapi. Skapa och uttrycka det inre livet i bild, form och färg
*Motion, vila och kost
*Individuell rehabiliteringsplanering
*Samtal-reflektion-dialog

Olika veckoteman:

*Känsla och vilja
*Tankens makt
*Identitet-självbild
* Existentiella frågor
*Relationer

Målgrupp:

Personer som ” faller mellan stolarna”, dvs. de som inte har möjlighet till hjälp inom psykiatrins öppenvård eller Primärvårdens psykosociala team
*Livskriser
*Psykosomatiska tillstånd-utmattning

Rehabkursens syfte och idé:

Vi ger ”nycklar” för att återgå till ett eget värdigt liv och för att bearbeta den fortsatta livssituationen.
Vi ger en plattform där man kan växa och mogna som människa, få hjälp med att stärka självbilden, självkänslan och självförtroendet.
Vi tror att människan inte enbart lider av fysisk smärta utan även av social, psykisk och existentiell smärta.
Därför bedriver vi ett koncentrerat arbete som utgår från vår helhetssyn som grundar sig på att ande, själ och kropp hör ihop.

Kostnad: 3000:- Lunch och fika ingår.

För och information: Birgitta Swalbring, tel 073 995 4474 eller e-post: Det här är ingen riktig länk... Fyll i epostadressen för hand här!

TTL Höglandet
Prästängsvägen 5
575 36 Eksjö
Mobil: 073 995 4474
(På samma ställe som Eksjö Camping)
Karta för att hitta hit.

Ansvarig utgivare: Ann-Marie Noresjö Olaison      Redaktör: Barbro Malm      Uppdaterad 200428      © 2006-2020 TTL Höglandet, Eksjö