Tillbaka Till Livet

Tillbaka Till Livet

Tillbaka Till Livets verksamhet omfattar terapi, stödsamtal, själavård och taktil massage. Läs mer!

TTL erbjuder under tiden 19 februari - 22 mars 2018 REHABILITERINGSKURS för människor som hamnat i olika livskriser.

TTL inbjuder även till gruppsamtal omkring existentiell hälsa.

De existentiella frågorna tex varför lever jag? Vad är meningen med livet? osv. är viktiga att få samtala om. Detta har i forskning visat sig påverka både människors fysiska, psykiska, sociala och andliga hälsa. Start torsdagen den 18 januari 2018 och ytterligare 4 tillfällen.

Information och anmälan via epostDet här är ingen riktig länk... Fyll i epostadressen för hand här! eller tfn: 073-995 44 74 (Birgitta Swalbring)

Tillbaka Till Livet är en ideell kristen förening i Eksjö som är godkänd som medlem i Riksorganisationen Hela Människan.

Hela Människan

Klicka på loggan för mer information!

Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor.

Hela Människans riksenhet har tolv kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

Stöd Hela Människans arbete som volontär eller genom en gåva! Din insats gör stor skillnad för dem vi möter!

Tillbaka Till Livet har tilldelats Vitsippspriset" av Kristdemokraterna i Eksjö för 10 års förtjänstfullt arbete.

Ansvarig utgivare: Ann-Marie Noresjö Olaison      Redaktör: Barbro Malm      Uppdaterad 180404      © 2006-2017 TTL Höglandet, Eksjö

  <