Tillbaka Till Livet

Tillbaka Till Livet

Tillbaka Till Livets verksamhet omfattar terapi, stödsamtal, själavård och taktil massage. Läs mer!

TTL erbjuder REHABILITERINGSKURS för människor som hamnat i olika livskriser. Ny kurs startar 24 februari och pågår till 26 mars 2020.

Tillbaka Till Livet är en ideell kristen förening i Eksjö som är godkänd som medlem i Riksorganisationen Hela Människan.

Hela Människan

Klicka på loggan för mer information!

Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv. Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor.

Hela Människans riksenhet har tolv kyrkor som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

Stöd Hela Människans arbete som volontär eller genom en gåva! Din insats gör stor skillnad för dem vi möter!

Tillbaka Till Livet har tilldelats Vitsippspriset" av Kristdemokraterna i Eksjö för 10 års förtjänstfullt arbete.

Ansvarig utgivare: Ann-Marie Noresjö Olaison      Redaktör: Barbro Malm      Uppdaterad 191108      © 2006-2019 TTL Höglandet, Eksjö

  <